Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 4 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 23/04/2021    3347

Chia sẻ

  • Tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 3/2021 đạt mức 14.960 tỷ đồng (-41,3% svck), tăng 98,3% so với tháng trước.
  • Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 33.672 tỷ đồng, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Thị trường TPCP tương đối trầm lắng. Tỷ lệ trúng thầu trong tháng 3 ở mức thấp, đạt 41%. Lãi suất trúng thầu tăng nhẹ.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP T3/2021
Thị trường sơ cấp: bắt đầu có tín hiệu phục hồi về giá trị
Tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 3/2021 đạt mức 14.960 tỷ đồng, tăng 98,3% so với tháng trước, tuy nhiên giảm 41,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng, có 27 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 12.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 111,6% so với tháng trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 65,7%. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng là: CTCP Tập đoàn Sovico (2.000 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (1.500 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (1.000 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi (1.000 tỷ đồng) và CTCP BĐS Bim (1.000 tỷ đồng). Trong tháng 3/2021, 2.860 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng (tăng 56,8% so với tháng trước), toàn bộ đều thuộc về Tập đoàn Vingroup.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 33.672 tỷ đồng, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 26.677 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (-31,3% svck) và 6.994,3 tỷ đồng phát hành ra công chúng (+39,9% svck). Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường TPDN sẽ dần trở nên sôi động hơn nhờ những thay đổi tích cực về mặt pháp lý vừa qua và mối quan tâm của nhà đầu tư đối với trái phiếu cũng sẽ cao hơn.

Trong tháng 3/2021, Bất động sản tiếp tục là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29,7% tổng giá trị phát hành, tương đương 4.450 tỷ đồng (tăng 42,4% so với tháng trước). Các doanh nghiệp BĐS phát hành nhiều nhất: CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (1.500 tỷ đồng), CTCP BĐS Bim (1.000 tỷ đồng), … Chúng tôi nhận thấy lãi suất TPDN bất động sản trong tháng 3 ở mức ổn định, dao động trong khoảng 10-11%.

Tài chính – Ngân hàng chiếm 15,4% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương đương 2.300 tỷ đồng (gấp 3,3 lần so với tháng trước). Đáng chú ý, chỉ có duy nhất một ngân hàng thương mại phát hành TPDN trong tháng 3/2021 là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và lãi suất 3,9%. Trong khi đó, các doanh nghiệp Dịch vụ tài chính phát hành TPDN với mức lãi suất dao động trong khoảng từ 6,4% – 12,5%.

Nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm 32,5% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương đương 4.860 tỷ đồng (tăng 220,8% so với tháng trước). Toàn bộ giá trị TPDN này do Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Vingroup phát hành với lãi suất lần lượt là 10,5% và 9,7%.

Các ngành khác chiếm 22,4% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương đương 3.350 tỷ đồng (tăng 51,3% so với tháng trước). Đáng chú ý có: CTCP Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi phát hành 1.000 tỷ đồng với lãi suất 10,0%, CTCP phát triển Hạ tầng Kỹ thuật phát hành 500 tỷ đồng với lãi suất 10,3%.

Xem chi tiết tại đây