Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 22-26/02/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 10,6%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng. Khối ngoại mua ròng 187 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Trong tuần qua, có 26.629 tỷ đồng reverse repo đáo hạn. Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh.
  • Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng so với tuần trước về mức 23.130 đồng/USD. CDS 5 năm của Việt Nam tăng 5,35 điểm cơ bản so với tuần trước.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 10,6%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng. Khối ngoại mua ròng 187 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

KBNN gọi thầu thành công 635 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5 và 30 năm trong tổng số 6.000 tỷ đồng gọi thầu, tương ứng với tỷ lệ trúng thầu chỉ 10,6%. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ 4 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất, trong khi lãi suất kỳ hạn 30 năm không đổi.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng, trừ kỳ hạn 2 năm giảm 2,8 điểm cơ bản. Lãi suất các kỳ hạn còn lại tăng từ 1,8 đến 14,1 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 187 tỷ đồng, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 4.152 tỷ đồng.

Trong tuần qua, có 26.629 tỷ đồng reverse repo đáo hạn và không phát sinh giao dịch nào trên thị trường mở. Tính đến hết ngày 26/02/2020, lượng reverse repo và lượng tín phiếu đang lưu hành đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể lãi suất giảm ở tất cả các kỳ hạn từ 0,3 đến 0,7 điểm phần trăm. Mức giảm ở các kỳ hạn ngắn cao hơn các kỳ hạn dài.

Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng so với tuần trước về mức 23.130 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra về mức 22.890-23.100 đồng/USD. Trong khi đó tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh 120 đồng chiều mua vào và 150 đồng chiều bán ra lên mức 23.870-23.950 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng 5,35 điểm cơ bản so với tuần trướcđạt 100,41 điểm.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status