Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 01-05/03/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu ở mức thấp, đạt 13,0%. Lãi suất trúng thầu TPCP giảm. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung giảm. Khối ngoại mua ròng 695 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Trong tuần qua không phát sinh giao dịch nào trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá trung tâm tăng 36 đồng lên mức 23.166 đồng/USD. CDS 5 năm của Việt Nam tăng 3,87 điểm cơ bản so với tuần trước.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status