Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 5 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 21/05/2021    4777

Chia sẻ

  • Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong tháng 4/2021 đạt mức 42.109 tỷ đồng (+71,4% svck), tăng 101,9% so với tháng trước.
  • Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 81.681 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP) sôi động hơn với tỷ lệ trúng thầu trong tháng 4 đạt 83,5%. Lãi suất trúng thầu tiếp tục tăng nhẹ.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP T4/2021

Thị trường sơ cấp: dần sôi động trở lại trong tháng 4
Tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 4/2021 đạt mức 41.109 tỷ đồng, tăng 101,9% so với tháng trước, đồng thời tăng 71,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng, có 32 doanh nghiệp (DN) phát hành 29.911,5 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 101,9% so với tháng trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 98,1%. Các DN có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng là: CTCP Đầu tư Golden Hill (5.760 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (3.000 tỷ đồng) và CTCP BCG Land (2.500 tỷ đồng).

Trong tháng 4/2021, 12.198 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng (gấp 4,3 lần tháng trước), phần lớn thuộc về Tập đoàn Vingroup (11.607,5 tỷ đồng) và CTCP Hạ Tầng Kĩ Thuật TP.HCM (590 tỷ đồng). Trong tháng này Tập đoàn Vingroup đã niêm yết thành công 500 triệu USD trái phiếu quốc tại Singapore vào ngày 13/4 vừa qua và bắt đầu giao dịch từ ngày 21/4/2021. Ngoài ra, CTCP BIM Land cũng sẽ niêm yết trái phiếu quốc tế đầu tiên trị giá 200 triệu USD (4.630 tỷ đồng) trên sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) với lãi suất 7,375%, kỳ hạn 5 năm, dự kiến vào ngày 07/05/2021.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 81.681 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 62.489 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (-3,2% svck) và 19.192 tỷ đồng phát hành ra công chúng (gấp 3,8 lần svck). Chúng tôi cho rằng giá trị phát hành trái phiếu công chúng sẽ duy trì xu thế tăng trong những tháng tới nhờ các doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành đẩy mạnh kênh phát hành ra công chúng nhằm tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư khác theo nghị định 155/2020/NĐ-CP về TPDN.

Trong tháng 4/2021, Bất động sản vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29,6% tổng giá trị phát hành, tương đương 12.480 tỷ đồng (tăng 47,7% so với tháng trước). Các doanh nghiệp BĐS phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Đầu tư Golden Hill (5.760 tỷ đồng), CTCP BCG Land (2.500 tỷ đồng)… Chúng tôi nhận thấy lãi suất TPDN bất động sản ở mức ổn định trong khoảng 9% – 12%/năm.

Tài chính – Ngân hàng chiếm 17,5% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương đương 7.359 tỷ đồng (gấp 2,5 lần so với tháng trước). Các tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (3.000 tỷ đồng), Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT (1.789 tỷ đồng)…. Lãi suất TPDN các ngân hàng vẫn ở mức thấp, dao động trong khoảng 3,7% – 6,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất của các Tổ chức tài chính cao hơn, dao động trong khoảng từ 7,5% – 8,3%/năm.

 

Nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm 27,6% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương đương 11.607 tỷ đồng (tăng 129,3% so với tháng trước). Toàn bộ giá trị TPDN này do Tập đoàn Vingroup phát hành ra thị trường quốc tế vào ngày 21/4/2021, tương ứng với 500 triệu USD.

Các ngành khác chiếm 25,3% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương đương 10.663 tỷ đồng (tăng 129,3% so với tháng trước). Đáng chú ý có: CTCP Đầu tư Voyage phát hành 2.300 tỷ đồng với lãi suất 10,5%/năm, Công ty TNHH Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam phát hành 2.000 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/năm.

Thị trường TPDN thứ cấp 
Hiện nay, các giao dịch TPDN thứ cấp tại Việt Nam được thực hiện qua 3 hình thức chính: (i) niêm yết trên HSX; (ii) nền tảng giao dịch của các đơn vị phân phối và (iii) thỏa thuận trên thị trường OTC.
Tổng giá trị giao dịch TPDN trong tháng 4 đạt mức 4.390 tỷ đồng, tăng 24,7% sv tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 219,5 tỷ đồng/phiên, tăng 38% sv tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân trong vòng 12 tháng qua là 2.761 tỷ đồng/tháng. Tính tới nay, có 32 trái phiếu được niêm yết trên HSX với tổng giá trị niêm yết là 25.457 tỷ đồng, trong đó 11.500 tỷ đồng (45% giá trị niêm yết) thuộc về CTCP Tập đoàn Masan.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 4/2021
Thị trường sơ cấp: tỷ lệ trúng thầu tăng mạnh trở lại 
Tỷ lệ trúng thầu trong tháng qua tăng mạnh, lên mức 83,4% so với mức 41,0% trong tháng 3. Trong tháng 4/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã gọi thầu thành công 3.169 tỷ đồng TPCP ở kỳ hạn 5 năm, 14.150 tỷ đồng ở kỳ hạn 10 năm, 7.823 tỷ đồng ở kỳ hạn 15 năm, 350 tỷ đồng ở kỳ hạn 20 năm và 560 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 năm.

Thị trường thứ cấp: khối ngoại duy trì xu thế mua ròng
Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp tháng 4/2021 đạt 195.832 tỷ đồng, tương ứng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên 9.792 tỷ đồng, giảm 6,0% so với tháng trước đó. Giao dịch outright chiếm tỷ lệ 59,5% trong tổng giá trị giao dịch, còn lại 40,5% là giao dịch repo.

Xem chi tiết tại đây