Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 23-27/11/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 92,0% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.245 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng.
  • Tỷ giá trung tâm giảm trong tuần qua. CDS 5 năm của Việt Nam giảm.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu tăng lên mức 92,0% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.245 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

KBNN phát hành thành công 9.140 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm trong tổng số 10.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu không đổi ở kỳ hạn 5 và 30 năm, giảm 7 điểm cơ bản ở kỳ hạn 10 năm và 9 điểm ở kỳ hạn 15 năm so với lần phát hành gần nhất.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính Sách Xã Hội (NHCSXH) lần đầu phát hành thành công TPCPBL trong năm 2020 với giá trị 1.900 tỷ đồng ở các kỳ hạn 10 và 15 năm. Lãi suất trúng thầu giảm lần lượt 1,65 và 1,78 điểm phần trăm so với lần phát hành gần nhất hồi tháng 09/2019.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm từ 0,2 tới 14,9 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị xấp xỉ 1.245 tỷ đồng, đưa giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại về mức 2.334 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 30/11-04/12/2020, KBNN sẽ gọi thầu 8.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15 và 20 năm và NHCSXH sẽ gọi thầu tổng cộng 2.475 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10 và 15 năm.

Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Tính đến ngày 27/11/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng. Trong tuần qua, lãi suất tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn từ 0,01 đến 1 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Tỷ giá trung tâm giảm trong tuần qua, giảm 17 đồng về mức 23.162 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.050-23.260 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.240-23.270 đồng.

CDS 5 năm của Việt Nam giảm, đạt 100,56 điểm cơ bản, thấp hơn mức đóng cửa tuần trước đó 7,32 điểm cơ bản.

DMCA.com Protection Status