Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 21-25/12/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu vẫn ở mức cao, đạt 91,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại mua ròng 153 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng biến động không đáng kể.
  • Tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng lên mức 23.152 đồng/USD. CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu vẫn ở mức cao, đạt 91,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đều có xu hướng giảm. Khối ngoại mua ròng 153 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

KBNN phát hành thành công 12.114 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm trong tổng số 12.500 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn đều giảm so với kỳ phát hành gần nhất từ 1 đến 4 điểm cơ bản. NHPTVN phát hành thành công 2.150 tỷ đồng TPCPBL các kỳ hạn 10 và 15 năm trong tổng số 3.050 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 15 năm giảm 5 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung duy trì xu hướng giảm. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 153 tỷ đồng, nâng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm 2020 của khối ngoại lên mức 3.696 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 28/12/2020-01/01/2021, KBNN sẽ gọi thầu 6.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm; NHPTVN sẽ gọi thầu 900 tỷ đồng TPCPBL kỳ hạn 15 năm.

Tuần qua không có giao dịch nào được thực hiện trên thị trường mở. Tính đến ngày 25/12/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng biến động không đáng kể. Lãi suất qua đêm tăng 0,2 điểm cơ bản, lãi suất kỳ hạn 1 tuần không đổi trong khi lãi suất các kỳ hạn 2 tuần – 2 tháng giảm từ 0,4 – 5,2 điểm cơ bản. Lãi suất các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên tăng từ 8 – 12,9 điểm cơ bản.

Tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng lên mức 23.152 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank không đổi, giữ nguyên ở mức 23.010-23.220 đồng/USD. Bên cạnh đó, tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng 70 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đạt 23.290-23.320 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ 1,64 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 96,22 điểm. Nhìn chung CDS vẫn đang ở gần mức đáy trong 7 năm trở lại đây.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status