Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 14-18/09/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 109 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm trong tuần qua.
  • Tỷ giá trong nước có xu hướng giảm. CDS 5 năm của Việt Nam ít biến động.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP tăng lên mức 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 109 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần 14-18/09/2020, KBNN đã phát hành thành công toàn bộ 12.250 tỷ đồng TPCP gọi thầu ở các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 30 năm không đổi, các kỳ hạn còn lại giảm từ 5 đến 11 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp giảm từ 1,7 đến 20,5 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 109 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020, khối ngoại đã mua ròng 2.028 tỷ đồng trái phiếu.

Tuần tiếp theo từ 21/09-25/09/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 10.500 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Tính đến ngày 18/09/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm trong tuần qua, từ 1,0 đến 12,7 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn. Lãi suất liên ngân hàng giảm trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng đang rất dồi dào khi số liệu của NHNN cho thấy tín dụng tính đến ngày 16/9 chỉ tăng 4,81% sv cuối năm 2019, trong khi tổng phương tiện thanh toán M2 tăng tới 7,58% sv cuối năm 2019.

Tỷ giá trong nước có xu hướng giảm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng về mức 23.196 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm 10 đồng cả hai chiều mua vào và bán ra về mức 23.160-23.190 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá mua/bán tại Vietcombank giữ nguyên so với tuần trước đó ở mức 23.060-23.270 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam ít biến động, đạt 118,03 điểm cơ bản, cao hơn cuối tuần trước 0,01 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status