Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 9/2020

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 23/09/2020    1174

Chia sẻ

  • Thị trường TPDN trong tháng 8 ghi nhận 170 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 7 (số liệu điều chỉnh).
  • Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 250.129 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lãi suất TPDN bình quân có xu hướng tăng trong tháng 8.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tương đối sôi động trong T8/2020

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm về mức 60,2% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng nhẹ trên cả hai thị trường. Khối ngoại bán ròng 507 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tháng 08/2020, tổng giá trị TPDN phát hành ra thị trường đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước; trong đó 38.399 tỷ đồng TPDN phát hành riêng lẻ, và 2.000 tỷ đồng phát hành ra công chúng. Toàn bộ giá trị TP phát hành ra công chúng là từ CTCP Vincom Retail.

Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 8 tăng 68,1% so với tháng 7 lên mức 127.092 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 30,2%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng 8 là: Công ty THHH Saigon Glory (5.000 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Sovico (5.000 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Masan (4.085 tỷ đồng).

Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành thành công đạt 250.129 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 237.729 tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN tương đối sôi động trong tháng 8 là do: (1) nhu cầu nắm giữ tiền mặt để phòng ngừa rủi ro giảm xuống, nhu cầu đầu tư tăng lên trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đã đẩy lùi được làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2; (2) doanh nghiệp tích cực phát hành trái phiếu trước thời điểm Nghị định số 81/2020/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành TPDN” chính thức cố hiệu lực từ ngày 01/09/2020. Theo đó, Nghị định mới này sẽ siết chặt hơn điều kiện phát hành TPDN trong thời gian tới và do đó các doanh nghiệp đã tranh thủ trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực để đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cơ cấu TPDN phát hành riêng lẻ theo ngành

Trong tháng 8, giá trị TPDN phát hành riêng lẻ của nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng giảm 35,3% so với tháng trước, đạt 11.438 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó đóng góp nhiều nhất là các Ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công đạt 8.138 tỷ đồng, còn lại 3.300 tỷ đồng từ các công ty dịch vụ tài chính khác như Công ty tài chính TNHH MTV NH Việt Nam Thịnh Vượng (1.900 tỷ đồng) và CTCP Chứng khoán Tiên Phong (750 tỷ đồng).

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 11.430 tỷ đồng, giảm 6,8% so với tháng trước, chiếm 29,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó, đáng chú ý là các đợt phát hành với khối lượng lớn như Công ty TNHH Saigon Glory (5.000 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (2.220 tỷ đồng), CTCP Địa ốc Phú Long (1.800 tỷ đồng).

Nhóm Tập đoàn đa ngành ghi nhận hoạt động phát hành TPDN tăng mạnh khi tổng giá trị phát hành thành công cao gấp 2,2 lần so với tháng trước, đạt 9.095 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng giá trị TPDN phát hành riêng lẻ. Phần lớn các đợt phát hành thuộc về CTCP Tập đoàn Sovico (5.000 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Masan (4.085 tỷ đồng). Masan cho biết sẽ sử dụng số tiền này nhằm thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con Vincommerce và góp thêm vốn vào công ty TNHH Sherpa. Công ty này mới đi vào hoạt động từ ngày 12/06 vừa qua, với ngành nghề kinh doanh là hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status