Hợp tác cùng phát triển

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 06/07-10/07/2020

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu đạt mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 398 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status