Hợp tác cùng phát triển

TPCP & THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tuần 15-19/06/2020

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu duy trì ở mức cao, đạt 93,3% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu phân hóa trên thị trường sơ cấp nhưng tăng nhẹ trên thị trường thứ cấp. Khối ngoại bán ròng 79 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status