Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Việt Nam quý 4 – 2021

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 14/10/2021    6101

Chia sẻ

  • Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 3 đạt 111.744 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ (svck) và giảm 25,0% so với quý trước.
  • Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 301.139 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3% svck.
  • Thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP) duy trì khối lượng phát hành ổn định với tỷ lệ trúng thầu trong Quý 3 đạt 77,8%.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Q3/2021

Thị trường trái phiếu Việt Nam sơ cấp: kém sôi động giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát

Tổng giá trị TPDN phát hành trong quý 3 đạt mức 111.744 tỷ đồng, giảm 25,0% so với quý trước, đồng thời giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong quý, có 88 doanh nghiệp (DN) phát hành tổng cộng 107.944 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, giảm 20,8% so với quý trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 63,4%. Các DN có giá trị phát hành (GTPH) trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý là: Ngân hang TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (11.488 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Á Châu (8.000 tỷ đồng) và CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va (6.885 tỷ đồng).

Trong quý 3, 3.800 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng (giảm 70,1% sv quý trước) thuộc CTCP Masan Meatlife (2.000 tỷ đồng), Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (1.500 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (300 tỷ đồng).

Trong quý 3, Bất động sản là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 46,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 52.287 tỷ đồng (tăng 60,2% so với quý trước). Các doanh nghiệp BĐS phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (6.885 tỷ đồng), CTCP Osaka Garden (6.800 tỷ đồng),… Lãi suất TPDN bất động sản ở mức khá cao so với lãi suất tiền gửi trong khoảng 7,4% – 13%/năm.

Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 với 40,7% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 45.507 tỷ đồng (giảm 34% so với quý trước). Các tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (11.488 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Á Châu (8.000 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (6.000 tỷ đồng),… Lãi suất TPDN các ngân hàng vẫn ở mức thấp, dao động trong khoảng 4% – 7,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất của các Tổ chức tài chính cao hơn, dao động trong khoảng từ 4% – 12,5%/năm.

Nhóm thị trường trái phiếu Việt Nam Tập đoàn đa ngành chiếm 1,0% tổng giá trị phát hành trong quý 3, tương đương 1,150 tỷ đồng (tăng gấp 19,2 lần so với quý trước). Hai tập đoàn đa ngành phát hành bao gồm: CTCP Tập đoàn SOVICO (1.000 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Nam Tiến (150 tỷ đồng).

Các ngành khác chiếm 11,5% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 12.801 tỷ đồng (giảm 63% so với quý trước). Đáng chú ý có: CTCP Maroon Bells phát hành 2.046 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm và Công ty TNHH Điện Gió Hòa Đông 2 phát hành 1.165 tỷ đồng với lãi suất 10,8%.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 301.139 tỷ đồng, giảm 3,3% svck; trong đó là 277.647 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (-3,9% svck) và 23.492 tỷ đồng phát hành ra công chúng (+3,7% svck). Trong đó Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về GTPH, chiếm 40% tổng GTPH. Nhóm ngành Bất động sản và nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm lần lượt 34% và 7% tổng GTPH. Các nhóm ngành khác chiếm 19% tổng GTPH.

Thị trường TPDN thứ cấp

Hiện nay, các giao dịch TPDN thứ cấp tại Việt Nam được thực hiện qua 3 hình thức chính: (i) niêm yết trên HSX; (ii) nền tảng giao dịch của các đơn vị phân phối và (iii) thỏa thuận trên thị trường OTC.

Tổng giá trị giao dịch TPDN trong quý 3 đạt mức 15,019.71 tỷ đồng, giảm 3,3% sv quý trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 238.9 tỷ đồng/phiên, giảm 5,8% sv quý trước. Giá trị giao dịch bình quân trong vòng 12 tháng qua là 3,786.5 tỷ đồng/tháng. Tính tới nay, có 28 trái phiếu được niêm yết trên HSX với tổng giá trị niêm yết là 24.362 tỷ đồng, trong đó 11.500 tỷ đồng (47% giá trị niêm yết) thuộc về CTCP Tập đoàn Masan.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU Chính phủ Quý Q3/2021

Thị trường sơ cấp: tỉ lệ trúng thầu giảm so với quý 2

Tỷ lệ trúng thầu trong quý 3 giảm, đạt 77,8% (giảm 8,9 điểm % so với quý 2) với tổng giá trị phát hành thành công trong quý đạt 107.245 tỷ đồng. Trong quý 3, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã gọi thầu thành công 6.079 tỷ đồng TPCP ở kỳ hạn 5 năm, 2.700 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 năm, 30.292 tỷ đồng ở kỳ hạn 10 năm, 37.872 tỷ đồng ở kỳ hạn 15 năm, 7.065 tỷ đồng ở kỳ hạn 20 năm và 11.613 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 năm. Lãi suất trúng thầu sv quý 2 tăng nhẹ ở kỳ hạn 20 năm và giảm ở kỳ hạn 5, 7, 10, 15 và 30 năm. Trong quý 3, Ngân hàng Chính Sách Xã Hội (NHCSXH) đã gọi thầu thành công 11.024 tỷ đồng bao gồm 7.400 tỷ đồng ở kì hạn 10 năm và 3.624 tỷ đồng ở kì hạn 15 năm trong khi không phát hành vào quý 2.

Lũy kế từ đầu năm, thị trường sơ cấp đã huy động được 237.464 tỷ đồng TPCP từ KBNN. Tổng giá trị phát hành trong quý 3 đã hoàn thành 80,2% kế hoạch đấu thầu quý và giá trị lũy kế 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 69,2% kế hoạch cả năm của KBNN. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ phát hành thành công TPCP trong 9T/21 thấp hơn so với kế hoạch đã đề ra của KBNN.

Thị trường trái phiếu Việt Nam thứ cấp: khối ngoại duy trì xu thế mua ròng

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu Việt Nam thứ cấp quý 3 đạt 642.152 tỷ đồng, tương ứng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên 9.729 tỷ đồng, giảm 4,8% so với quý trước đó. Giao dịch outright chiếm tỷ lệ 72,3% trong tổng giá trị giao dịch, còn lại 27,7% là giao dịch repo.

Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 1.665 tỷ đồng trong Q3/2021, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 12.059 tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu có xu hướng tăng 7 và 4,5 điểm cơ bản ở 2 kỳ hạn 1 năm và 2 năm, giảm từ 7,5 đến 15,9 điểm cơ bản ở các kỳ hạn từ 2 năm trở lên.

Xem chi tiết tại đây