Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo thị trường trái phiếu Quý 2 năm 2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 20/07/2022    4350

Chia sẻ

  • Giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Q2/22 đạt 111.814 tỷ đồng, giảm 43,7% so với cùng kỳ.
  • Tổng giá trị TPDN phát hành nửa đầu năm 2022 (6T22) ước đạt 176.867 tỷ đồng, giảm mạnh 23,7% so với cùng kỳ năm 2021.
  • Khối lượng phát hành trên thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP) giảm mạnh với tỷ lệ trúng thầu trong Q2/22 đạt 29,0%.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP QUÝ 2/2022

Thị trường sơ cấp: giá trị phát hành giảm 43,7% so với Q2/21
Tổng giá trị TPDN phát hành trong Q2/22 đạt mức 111.814 tỷ đồng, giảm mạnh 43,7% svck nhưng tăng 71,9 % so với quý Q1/22 (chủ yếu do yếu tố Tết Nguyên đán). Nếu so với mức tăng trưởng 96,1% của giá trị phát hành trong Q1/22, đà tăng trưởng của Q2/22 đã suy giảm đáng kể, chủ yếu đến từ nhóm các doanh nghiệp (DN) BĐS. Tỷ lệ phát hành thành công trong quý đạt 90,1%. Trong đó, tỷ lệ trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng lần lượt là 99,7% và 0,3%.
Trong Q2/22, có 60 doanh nghiệp phát hành tổng cộng 111.514 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng mạnh 88,5% so với quý trước, và giảm 40,0% svck. Các DN có giá trị phát hành (GTPH) trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý gồm 2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần và 1 DN là tập đoàn đa ngành. Cụ thể, Tập đoàn VINGROUP và công ty con Vinfast là DN có giá trị phát hành lớn nhất (16.269 tỷ đồng) trong Q2/22 (phát hành ra quốc tế). Nằm ở 2 vị trí còn lại là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (13.005 tỷ đồng) và NHTMCP Quân Đội (10.190 tỷ đồng).
Trong Q2/22, 0,3% tổng giá trị TPDN được phát hành ra công chúng (giảm so với mức 9,1% trong Q1/22). Giá trị phát hành TPDN công chúng giảm mạnh khi chỉ có CTCP Đầu tư và Thương mại TNG phát hành 300 tỷ đồng trong Q2/22
Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 69,3% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong Q2/22, (tăng 773,8% sv quý trước, giảm 10,1% svck). Ngoài 2 Ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất kể trên, các tổ chức tài chính khác có giá trị phát hành lớn nhất bao gồm: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC (2.400 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên phong (550 tỷ đồng), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (400 tỷ đồng),…
Tập đoàn đa ngành là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 12,8% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong Q2/22, tương đương 14.269 tỷ đồng (tăng mạnh 904,9% svck), hầu hết đến từ Tập đoàn VINGROUP.
Trên bối cảnh chính phủ thắt chặt hơn trong việc phát hành TPDN riêng lẻ thuộc ngành Bất động sản, giá trị phát hành của ngành này đang có dấu hiệu giảm mạnh và chiếm tỷ trọng thứ 3 với 11,0% tổng giá trị phát hành TPDN riêng lẻ trong Q2/22. Cụ thể, tổng giá trị phát hành TPDN riêng lẻ của ngành Bất động sản chỉ đạt 12.248 tỷ đồng trong Q2/22 (giảm 58,9% so với quý trước; giảm 78,2% svck). Các doanh nghiệp BĐS phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NOVA (5.774 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (2.049 tỷ đồng), CTCP Hội An Invest (1.000 tỷ đồng)…
Các ngành khác chiếm 6,9% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 7.713 tỷ đồng (giảm 62,4% so với quý trước, giảm 81,8% svck). Đáng chú ý có: CTCP Sản xuất và Kinh doanh VINFAST phát hành 2.000 tỷ đồng với kì hạn bình quân 3 năm, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam phát hành 2.000 tỷ đồng với kì hạn 2 năm và CTCP In và Bao bì Goldsun phát hành 920 tỷ đồng với kì hạn bình quân 4 năm.
.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây