Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu Việt Nam Quý 1/2022

Báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam 22/04/2022    4601

Chia sẻ

  • Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 1/22 đạt 45.374 tỷ đồng, tăng mạnh 48,3% svck và giảm 84,9% so với quý trước.
  • Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN sẽ trầm lắng hơn trong ngắn hạn khi những quy định thắt chặt hơn liên quan đến phát hành TPDN riêng lẻ có hiệu lực.

Khối lượng phát hành tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ

Tổng giá trị TPDN phát hành trong Q1/22 đạt mức 45.374 tỷ đồng, giảm 84,9% so với quý trước, đồng thời tăng mạnh 48,3% so với cùng kỳ (svck). Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm 87%, phát hành ra công chúng chiếm 13% tổng khối lượng phát hành. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 102,6%.

Trong quý 1, có 40 doanh nghiệp (DN) phát hành tổng cộng 39.478 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 67,2% svck, giảm 86,0% so với quý trước. Các DN có giá trị phát hành (GTPH) trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý bao gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng Tường Khải (5.980 tỷ đồng), CTCP Xây dựng Minh Trường Phú (5.900 tỷ đồng), NH TMCP Quốc tế Việt Nam (3.948 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (3.390 tỷ đồng).Trong Q1/22, 5.896 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng, giảm 15,7% svck và giảm 68,8% so với quý trước. Các DN có giá trị phát hành lớn nhất gồm NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2.209 tỷ đồng) và NH TMCP Bưu điện Liên Việt (1.695 tỷ đồng).

Theo quan sát của chúng tôi, khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ có xu hướng giảm dần qua các tháng trong Q1/22, với giá trị tháng 1 là 27.115 tỷ đồng, tháng 2 là 8.193 tỷ đồng, tháng 3 là 4.170 tỷ đồng. Điều này trái ngược với diễn biến trong Q1/21 khi giá trị phát hành TPDN riêng lẻ có xu hướng tăng dần qua các tháng. Chúng tôi đánh giá nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thông tư 16/2021/TT-NHNN có hiệu lực kể từ 15/01/2022. Thông tư 16/2021/TT-NHNN áp dụng các quy định chặt chẽ hơn dành cho các Tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc mua bán TPDN, cũng như nâng cao chất lượng của doanh nghiệp phát hành.

Nhóm BĐS – Xây dựng chiếm 74,9% giá trị phát hành riêng lẻ trong Q1/22

Bất động sản là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,2% tổng giá trị phát hành Q1/22, tương đương 15.860 tỷ đồng (tăng 25,2% svck, giảm 86,5% so với quý trước). Các doanh nghiệp BĐS phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (3.930 tỷ đồng), CTCP Hưng Thịnh Investment (2.000 tỷ đồng), CTCP Phát triển BĐS Đất Việt (1.600 tỷ đồng).

Xây dựng là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 34,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 13.720 tỷ đồng (tăng 119,2% sv quý trước và tăng hơn 10 lần svck). Chúng tôi cho rằng các DN xây dựng đang tăng tốc triển khai dự án hạ tầng và dân cư sau giai đoạn chậm lại do dịch bệnh trong năm 2021. Ngoài 2 DN nêu ở trên, CTCP Xây dựng Minh Trường Phú (800 tỷ đồng) cũng thuộc top 3 các DN ngành Xây dựng có giá trị phát hành lớn nhất trong Q1/22.

Tài chính – Ngân hàng xếp ở vị trí thứ 3 với tỉ trọng 18,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 7.403 tỷ đồng, giảm mạnh 92,0% so với quý trước, nhưng vẫn tăng mạnh 68,1% svck. Ngoài NH TMCP Quốc tế, thì top 3 các DN có giá trị phát hành lớn nhất thuộc nhóm này còn gồm có CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (1.000 tỷ đồng) và NH TMCP Á Châu (650 tỷ đồng).

Các ngành khác (đã loại trừ ngành Xây Dựng) chiếm 6,3% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 2.495 tỷ đồng (giảm 95,8% sv quý trước và 25,1% svck). Đáng chú ý có 2 DN trồng cây cao su có giá trị phát hành phiếu riêng lẻ lớn nhất bao gồm Cty TNHH Cao su An Thịnh (650 tỷ đồng) và Cty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh (545 tỷ đồng).

Nhóm Tập đoàn đa ngành không phát hành trái phiếu riêng lẻ cũng như công chúng mới trong Q1/22.

Xem chi tiết tại đây