Hợp tác cùng phát triển

Tin VNDIRECT

Những thông tin về VNDIRECT được cập nhật hàng ngày

24/01

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1 Mã TD1CB2130003, TD1CB2134004, TD1CB2135006, TD1CB2135007, TD1CB2135008, TD1CB2135009, TD1CB2135010– Mã giao dịch (do VSDC cấp) lần lượt là TDK12102, TDK12103, TDK12104, TDK12105, TDK12106, TDK12107, TDK12108

Tin trái phiếu 15

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã  TD1CB2130003, TD1CB2134004, TD1CB2135006, TD1CB2135007, TD1CB2135008, TD1CB2135009, TD1CB2135010 (mã giao dịch lần lượt là TDK12102, TDK12103, TDK12104, TDK12105, TDK12106, TDK12107, TDK12108) do Công ty…

24/01

năm 2024

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1 Mã TD1CB2126002 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) TDK12101

Tin trái phiếu 18

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã  TD1CB2126002 (mã giao dịch TDK12101) do Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành như sau: Tên trái…

14/12

năm 2023

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN Mã SBPCB2124001, SBPCB2124002 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) SBP12101, SBP12102

Tin trái phiếu 23

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã  SBPCB2124001, SBPCB2124002 (mã giao dịch SBP12101, SBP12102) do Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận phát hành như sau: Tên trái phiếu Trái…

16/11

năm 2023

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DIỆT VIRUS BKAV Mã BKPCB2124001 – Mã giao dịch BKP12101

Tin trái phiếu 15

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã BKPCB2124001 (mã giao dịch BKP12101) do CTCP Phần mềm diệt virus BKAV phát hành như sau: Tên trái phiếu Trái Phiếu CTCP Phần…

10/11

năm 2023

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM Mã TNGCB2124001 – Mã giao dịch (do VSDC cấp) TRN12101

Tin trái phiếu 10

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo thông tin về lãi suất trái phiếu mã TNGCB2124001 (mã giao dịch TRN12101) do CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam phát hành như sau: Tên trái phiếu Trái Phiếu CTCP…

22/07

năm 2023

Thông báo về việc thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần CMC mã CVTB2126004

Tin tức VNDIRECT 793

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu mã CVTB2126004 do Công ty Cổ phần CMC phát hành.  1. Thông tin trái phiếu:  –…

22/07

năm 2023

Thông báo về việc thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần CMC mã CVTB2125003

Tin tức VNDIRECT 775

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu mã CVTB2125003 do Công ty Cổ phần CMC phát hành.  1. Thông tin trái phiếu:  –…

22/07

năm 2023

Thông báo về việc đáo hạn trái phiếu Công ty Cổ phần CMC mã CVTB2123002 

Tin tức VNDIRECT 679

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc đáo hạn trái phiếu mã CVTB2123002 do Công ty Cổ phần CMC phát hành.  1. Thông tin trái phiếu: – Mã…