Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 855.92 0.87 (0.1%)

HNX: 116.24 -0.63 (-0.54%)