Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 701.8 21.57 (3.17%)

HNX: 97.84 2.23 (2.34%)