Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 748.02 1.33 (0.18%)

HNX: 103.93 0.51 (0.49%)