Hợp tác cùng phát triển

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1423.02 31.39 (2.26%)

HNX: 404.37 6.56 (1.65%)