Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1377.77 17.85 (1.31%)

HNX: 318.73 1.66 (0.52%)