Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1194.2 6.8 (0.57%)

HNX: 225.47 3.2 (1.44%)