Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1002.91 -7.12 (-0.7%)

HNX: 105.15 -0.88 (-0.83%)