Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1172.37 3.68 (0.31%)

HNX: 264.24 4.44 (1.71%)