Hợp tác cùng phát triển

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1389.24 4.47 (0.32%)

HNX: 391.21 2.75 (0.71%)