Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1351.74 28.16 (2.13%)

HNX: 316.69 5.37 (1.73%)