Hợp tác cùng phát triển

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1350.48 -2.16 (-0.16%)

HNX: 358.87 0.9 (0.25%)