Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 883.9 2.73 (0.31%)

HNX: 117.42 0.94 (0.8%)