Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 900.95 6.91 (0.77%)

HNX: 129.2 0.73 (0.57%)