Hợp tác cùng phát triển

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1268.83 -24.84 (-1.92%)

HNX: 301.77 -4.2 (-1.37%)