Hợp tác cùng phát triển

Biểu phí dịch vụ

DA – TÀI KHOẢN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN 

 

STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ LƯU Ý 
1 Giao dịch trực tuyến cơ sở 0.15% VNDIRECT thực hiện giảm 0,003% phí giao dịch so với biểu phí trên đây đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
2 Giao dịch trực tuyến phái sinh (không bao gồm phí trả Sở) Mức phí/HĐ/giao dịch (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) Điều chỉnh giảm 10% từ mức 3.000/hợp đồng xuống còn 2.700đ/hợp đồng đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL  6,000  
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL  5,000  
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên  4,000  
3 Giao dịch chứng quyền Miễn phí Mua/Bán trong 6 tháng đầu  

Với những giao dịch có giá trị lớn, đi kèm với những yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ Phòng Sản phẩm Dịch vụ chứng khoán để có được mức giá thoả thuận

DBA – TÀI KHOẢN DỊCH VỤ MÔI GIỚI  

 

Dành cho khách hàng có nhu cầu có chuyên viên môi giới chăm sóc riêng

 

STT  LOẠI DỊCH VỤ  MỨC PHÍ (VNĐ) LƯU Ý 
1 Giao dịch trực tuyến cơ sở  Phí bậc thang từ 0,15%/GTGD VNDIRECT thực hiện giảm 0,003% phí giao dịch so với biểu phí trên đây đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 800 triệu đồng trở lên 0,15%  
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 400 triệu đồng tới dưới 800 triệu đồng 0,20%  
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng 0,25%  
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng 0,30%  
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Dưới 80 triệu đồng 0,35%    
2 Giao dịch trực tuyến phái sinh (không bao gồm phí trả Sở)  Mức phí/HĐ/giao dịch (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) Điều chỉnh giảm 10% từ mức 3.000/hợp đồng xuống còn 2.700đ/hợp đồng đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL  6,000   
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL  5,000   
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên   4,000   
3 Giao dịch chứng quyền  Miễn phí Mua/Bán trong 6 tháng đầu   

Với những giao dịch có giá trị lớn, đi kèm với những yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ Chuyên viên Môi giới để có được mức giá thoả thuận

 

BIỂU PHÍ MARGIN 

 

STT  LOẠI DỊCH VỤ  MỨC PHÍ (VNĐ) LƯU Ý 
1 D-Margin 0.0342%/ngày*  
2 T10 Từ 0%/ngày  
3 T15 Từ 0.0219%/ngày  
4 Ứng trước tiền bán 0.0370%/ ngày  

 

DCA – TÀI KHOẢN CÓ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

 

STT LOẠI DỊCH VỤ  MỨC PHÍ (VNĐ) LƯU Ý 
1 Giao dịch trực tuyến cơ sở  0.15% VNDIRECT thực hiện giảm 0,003% phí giao dịch so với biểu phí trên đây đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 20/03/2020 đến 30/06/2021.
2 Giao dịch trực tuyến phái sinh (không bao gồm phí trả Sở)  Mức phí/HĐ/giao dịch (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) Điều chỉnh giảm 10% từ mức 3.000/hợp đồng xuống còn 2.700đ/hợp đồng đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 20/03/2020 đến 30/06/2021
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL  6,000   
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL  5,000   
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên   4,000   
3 Giao dịch chứng quyền  Miễn phí Mua/Bán trong 6 tháng đầu   

 

DLIFE – TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ HƯU TRÍ 

 

STT LOẠI DỊCH VỤ  MỨC PHÍ (VNĐ) LƯU Ý 
1 Phí khởi tạo hệ thống  Miễn phí   
2 Phí quản lý tài khoản – tính trên AUM  0.1%/ năm  
3 Phí giao dịch  Theo biểu phí của từng sản phẩm   

 


DSIP – TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ TÍCH SẢN

 

Đang cập nhật

 

DWEALTH – TÀI KHOẢN UỶ THÁC VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 

 

STT LOẠI DỊCH VỤ  MỨC PHÍ (VNĐ) LƯU Ý 
1 Phí đăng ký  Miễn phí   
2 Phí quản lý danh mục  1.5%/ năm Tính trên Giá trị tài sản ủy quyền – NAV 
3 Phí rút trước hạn (24 tháng) 2%/NAV Tại thời điểm rút 
4 Phí Thưởng hiệu quả  20%/Lợi nhuận vượt trội  Nếu hiệu quả danh mục thực tế lớn hơn Lợi nhuận tham chiếu (10%)