Hợp tác cùng phát triển

Hướng dẫn chuyển tiền giao dịch tại Công ty chứng khoán VNDIRECT

Hoạt động VNDirect 01/03/2007    4755

Chia sẻ

Thủ tục chuyển tiền ký quỹ tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công
ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Để thuận tiện cho Quý khách hàng
thực hiện uỷ nhiệm chi chuyển tiền ký quỹ vào tài khoản giao dịch chứng khoán
của Quý khách tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, mời Quý khách xem hướng
dẫn chi tiết của chúng tôi như sau:

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Số Tài
khoản: 06 81 00 00 11 361

Tại ngân
hàng: Vietcombank
Trung ương

Nội
dung: Chuyển tiền cho
……………. (tên khách hàng), số TK ……………. (số tài khoản giao dịch
chứng khoán của Quý Khách hàng tại VNDIRECT).


Ví dụ: Khách hàng Trần Văn A có tài khoản giao dịch chứng khoán số 021C
000001, chuyển 100 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của mình đến tài khoản
giao dịch tại VNDIRECT, thực hiện uỷ nhiệm chi như sau:


Số tiền: 100.000.000 (một trăm triệu đồng)

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản: 06
81 00 00 11 361

Tại ngân hàng: Vietcombank Trung ương

Nội dung: Chuyển tiền cho Trần Văn A, số TK 021C 000001


DMCA.com Protection Status