Hợp tác cùng phát triển

Thông báo chuyển nhượng cổ phiếu ủy thác PVI, PVT

Hoạt động VNDirect 15/04/2007    1129

Chia sẻ

Khách hàng
ủy thác đấu giá PVI, PVT qua công ty chứng khoán VNDIRECT khi có nhu cầu chuyến
nhượng cổ phiếu xin liên hệ phòng OTCDirect của Công ty chứng khoán VNDIRECT để
làm thủ tục. Điện thoại 972 45 68 / số máy lẻ 119

DownloadQuy trình chuyển nhượng
                   Mẫu chuyển nhượng PVT

DMCA.com Protection Status