Hợp tác cùng phát triển

Ứng trước tiền bán (UTTB)

1.Ứng trước tiền bán là gì?

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN là dịch vụ VNDIRECT cung cấp nhằm hỗ trợ vốn cho khách hàng, dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về của khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện ứng một phần hoặc toàn bộ tiền bán chứng khoán đã khớp tại từng thời điểm khách hàng thực hiện yêu cầu.

2. Đối tượng sử dụng

Khách hàng trong nước

3. Thời gian thực hiện UTTB trực tuyến: trong ngày giao dịch từ 8h00 – 16h00

4. Đặc điểm của dịch vụ ứng trước tiền bán

– Phí dịch vụ: 0.0364%/ ngày tương đương 13.3%/năm

– Số ngày tính phí: khoảng thời gian thực tế từ khi thực hiện ứng đến khi tiền bán về tài khoản (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, nghỉ bù)

– Phí ứng trước tiền bán (UTTB): Phí UTTB = Số tiền UTTB * Lãi suất UTTB * Số ngày UTTB (số ngày chờ tiền bán chứng khoán về tài khoản)

– Hạn mức ứng trước tiền bán mặc định: 10 tỷ đồng (hạn mức có thể thay đổi theo từng thời kỳ, chính sách của Công ty)

5. Các hình thức ứng trước tiền bán

– Ứng trước tiền bán thông thường: Khách hàng có thể thực hiện yêu cầu ứng trước bất cứ lúc nào khi có nhu cầu bằng cách gửi đăng ký từng lần trên các nền tảng giao dịch của VNDIRECT.

– Ứng trước tiền bán tự động:

  • Là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng không đăng ký sử dụng Giao dịch ký quỹ
  • Khách hàng không cần UTTB mà có thể sử dụng tiền bán chờ về để thực hiện giao dịch trên tài khoản chứng khoán. Số tiền khách hàng được thực hiện ứng trước số tiền không được vượt quá số tiền bán chứng khoán đã khớp tại thời điểm khách hàng thực hiện yêu cầu.
  • Chỉ cần đăng ký 01 lần
  • Giao dịch nhanh chóng: tiền chờ về tự động cộng vào sức mua, không tốn thời gian thực hiện đăng ký UTTB theo từng lần giao dịch.

6. Hướng dẫn sử dụng

UTTB trên Bảng giá

B1: Truy cập bảng giá tại đây. Tiếp tục chọn “Giao dịch tiền”. Sau đó, Quý khách chọn “Ứng trước tiền bán”.

B2: Chọn lệnh bán đã khớp để thực hiện UTTB và nhập số tiền muốn UTTB. Quý khách có thể ứng toàn bộ tiền hoặc ứng 1 phần tiền chờ về.

Lưu ý : Nhập số tiền bằng số và không có ký tự đặc biệt.

UTTB trên ứng dụng VNDIRECT Financial Investment hoặc ứng dụng giao dịch VNDIRECT DSTOCK

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNDIRECT Financial Investment hoặc ứng dụng giao dịch VNDIRECT DSTOCK, chọn “Khác”. Tiếp tục chọn “Giao dịch tiền”.  Sau đó, Quý khách chọn “Ứng trước tiền bán”.

Bước 2: Chọn lệnh bán đã khớp để thực hiện UTTB và nhập số tiền muốn UTTB. Quý khách có thể ứng toàn bộ tiền hoặc ứng 1 phần tiền chờ về.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ UTTB TỰ ĐỘNG:

Trên ứng dụng VNDIRECT Financial Investment hoặc ứng dụng giao dịch VNDIRECT DSTOCK

Bước 1: Truy cập ứng dụng, chọn “Khác”. Tiếp tục chọn “Giao dịch tiền”.  Sau đó, Quý khách chọn “Ứng trước tiền bán”.

Bước 2: Chọn tài khoản không dùng giao dịch ký quỹ và chọn đăng ký Ứng trước tiền bán tự động

7. Kênh thực hiện

  • Thực hiện trực tiếp qua ứng dụng di động VNDIRECT Financial Investment hoặc ứng dụng giao dịch VNDIRECT DSTOCK hoặc trên Bảng giá của VNDIRECT tại LINK
  • Liên hệ trực tiếp tới Tổng đài 1900545409
  • Qua Nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDIRECT