Hợp tác cùng phát triển

Đối tác công nghệ

VNDIRECT tự hào hợp tác và làm việc với nhiều đối tác là các Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới và Việt Nam