Hợp tác cùng phát triển

Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, Giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong lĩnh vực quan trị rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại VNDirect

2012 - nay
Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2010 - nay
Trưởng phòng tư vấn và phát triển sản phẩm – Công ty CP Giải pháp phần mềm Tài chính
2007 - 2009
Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2006
Kế toán trưởng - Công ty CP Tập đoàn I.P.A
2005 - 2006
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
1999 - 2004
Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư XNK Quảng Ninh
2015 - nay
Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2010 - nay
Nhân viên kế toán – Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A
2009 - 2010
Nhân viên kế toán – Công ty CP Dịch vụ hậu cần VT
2012 - nay
Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2015 - nay
Phó Giám đốc – Công ty TNHH Thương mại Vistar
2007 - 2014
Chuyên viên đầu tư – Quỹ Đầu tư Vietnam Investments Group
2005 - 2006
Chuyên viên tín dụng – Ngân hàng Á Châu
DMCA.com Protection Status