Góp ý cho VNDIRECT

Nhận định Thị trường hàng ngày

Tìm theo ngày

13/04

năm 2021

Podcast ngày 13.04.2021 – FED cam kết giữ chính sách tiền tệ nới lỏng. Cập nhật cổ phiếu ACB,STB,DPM

Nhận định Thị trường hàng ngày 3982

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 13/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – FED cam kết giữ chính…

12/04

năm 2021

Podcast ngày 12.04.2021 – Labandautu: Những con số nổi bật của TTCK Việt Nam Quý 1.2021

Nhận định Thị trường hàng ngày 1935

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 12/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – Labandautu: Những con số nổi…

09/04

năm 2021

Podcast ngày 09.04.2021 – NGÂN HÀNG NÀO CÓ LỢI NHẤT TỪ THÔNG TƯ 03 VỀ PHÂN BỔ TRÍCH LẬP?

Nhận định Thị trường hàng ngày 3847

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 09/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – Mỹ kêu gọi thiết lập…

08/04

năm 2021

Podcast ngày 08.04.2021 – Mỹ kêu gọi thiết lập mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu

Nhận định Thị trường hàng ngày 3509

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 08/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – Mỹ kêu gọi thiết lập…

07/04

năm 2021

Podcast ngày 07.04.2021 – PMI ASEAN tháng 3 đạt 50,8 điểm, với Việt Nam có mức tăng cao nhất

Nhận định Thị trường hàng ngày 3349

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 07/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – PMI ASEAN tháng 3 đạt…

06/04

năm 2021

Podcast ngày 06.04.2021 – Vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam

Nhận định Thị trường hàng ngày 3209

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 06/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – Vốn FDI đổ mạnh vào…

05/04

năm 2021

Podcast ngày 05.04.2021 – Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên triển vọng ‘tích cực’

Nhận định Thị trường hàng ngày 1738

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 05/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – Fitch Ratings nâng xếp hạng…

02/04

năm 2021

Podcast ngày 02.04.2021 – PMI tháng 3: Đơn đặt hàng mới tăng mạnh nhất từ khi có dịch Covid-19

Nhận định Thị trường hàng ngày 3004

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 02/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – PMI tháng 3: Đơn đặt…

01/04

năm 2021

Podcast ngày 01.04.2021 – Lợi nhuận 2021 của 12 ngân hàng niêm yết có thể tăng 18%

Nhận định Thị trường hàng ngày 2853

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 01/04/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – Lợi nhuận 2021 của 12…

31/03

năm 2021

Podcast ngày 31.03.2021 – Vốn ngoại bật tăng trở lại, đạt hơn 10 tỉ đô la

Nhận định Thị trường hàng ngày 2686

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 31/03/2021 DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Podcast – Vốn ngoại bật tăng trở…