Hợp tác cùng phát triển

Nhận định Thị trường hàng ngày

Tìm theo ngày

13/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 13/01/2023 – Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, CPI tháng 12/2022 giảm 0.1% so với tháng trước

Nhận định Thị trường hàng ngày 823

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, CPI tháng 12/2022 giảm 0.1% so với tháng trước 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, CPI tháng 12/2022 giảm 0.1% so…

12/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 12/01/2023 – Ngân hàng thế giới giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023

Nhận định Thị trường hàng ngày 558

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Ngân hàng thế giới giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • Ngân hàng thế giới giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm…

11/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 11/01/2023 – Việc khơi thông lực cầu và minh bạch hóa thông tin trái phiếu lúc này là hết sức cần thiết

Nhận định Thị trường hàng ngày 548

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Việc khơi thông lực cầu và minh bạch hóa thông tin trái phiếu lúc này là hết sức cần thiết 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • Quốc hội thông qua Quy…

10/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 10/01/2023 – Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong quý 1/2023

Nhận định Thị trường hàng ngày 619

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong quý 1/2023 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam 2023 tăng 7,2% – Ngân hàng…

09/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 09/01/2023 – Trung Quốc chính thức mở cửa hoàn toàn sau 3 năm

Nhận định Thị trường hàng ngày 672

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Trung Quốc chính thức mở cửa hoàn toàn sau 3 năm 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • Trung Quốc chính thức mở cửa hoàn toàn sau 3 năm – Ngày 8/1,…

06/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 06/01/2023 – Lãi suất bắt đầu hạ nhiệt ngay đầu tháng 1/2023 – có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng

Nhận định Thị trường hàng ngày 642

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Lãi suất bắt đầu hạ nhiệt ngay đầu tháng 1/2023 – có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • UOB: Năm 2023 tăng trưởng…

05/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 05/01/2023 – Giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2022 ước đạt gần 435,690 tỷ đồng

Nhận định Thị trường hàng ngày 1135

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2022 ước đạt gần 435,690 tỷ đồng 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • Giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2022 ước…

04/01

năm 2023

DCall Podcast sáng 04/01/2023 – PMI tháng 12 giảm còn 46,4 điểm, tương đương giai đoạn 2012 – 2013

Nhận định Thị trường hàng ngày 1041

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · PMI tháng 12 giảm còn 46,4 điểm, tương đương giai đoạn 2012 – 2013 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • PMI tháng 12 giảm còn 46,4 điểm, tương đương giai đoạn…

30/12

năm 2022

DCall Podcast sáng 30/12/2022 – GDP Việt Nam năm 2022 tăng 8,02%, lập kỷ lục từ năm 2011

Nhận định Thị trường hàng ngày 798

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · GDP Việt Nam năm 2022 tăng 8,02%, lập kỷ lục từ năm 2011 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • GDP Việt Nam năm 2022 tăng 8,02%, lập kỷ lục từ năm…

29/12

năm 2022

DCall Podcast sáng 29/12/2022 – Dự báo CPI bình quân năm 2022 ước tăng 3,1 – 3,2%

Nhận định Thị trường hàng ngày 696

DCALL (Kênh thông tin tài sản đầu tư) · Dự báo CPI bình quân năm 2022 ước tăng 3,1 – 3,2% 1. THÔNG TIN VĨ MÔ • Dự báo CPI bình quân năm 2022 ước tăng 3,1 – 3,2% –…
DMCA.com Protection Status