Hợp tác cùng phát triển

Dịch vụ thị trường nợ

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ LÀ GÌ?

Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP) là thỏa thuận mua/bán Trái phiếu chính phủ Việt Nam trong tương lai được xác định trước về thời gian, giá, phương thức thanh toán, thời gian thanh toán…

Phòng vệ rủi ro

Kiếm lời từ chênh lệch giá

Đầu cơ

Nhà đầu tư có thể mở vị thế bán để phòng vệ rủi ro lãi suất, tránh việc phải bán tháo TPCP. Ngược lại, nếu vay TPCP để bán có thể mở vị thế mua để giảm thiểu rủi ro giá tăng khi mua TPCP để hoàn trả khoản vay.

Thực hiện giao dịch để hưởng chênh lệch giữa giá Trái phiếu và giá HĐTL TPCP, hoặc hưởng chênh lệch giữa giá 2 HĐTL TPCP kỳ đáo hạn khác nhau

Thu lợi nhuận từ việc dự đoán đúng xu hướng biến động giá của HĐTL TPCP dựa trên cơ sở biến động lãi suất trái phiếu.

VÌ SAO NÊN CHỌN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI VNDIRECT?

trái phiếu chính phủ VNDIRECT

MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Bước 1: Mở tài khoản tại VNDIRECT
Nhân viên tư vấn tại VNDIRECT sẽ liên hệ và hướng dẫn thủ tục và hồ sơ cho nhà đầu tư

Bước 2: Nộp ký quỹ trước khi giao dịch
Nộp tiền trực tiếp vào TK CKPS hoặc chuyển khoản từ TK chứng khoán cơ sở

Bước 3: Đặt lệnh mua/bán thông qua hệ thống của VNDIRECT
Xem hướng dẫn giao dịch TẠI ĐÂY

Bước 4: Lãi lỗ được hạch toán vào cuối giờ giao dịch
Lãi ròng: tiền lãi sẽ được chuyển vào tài khoản muộn nhất 11h sáng hôm sau
Lỗ ròng: Thanh toán toàn bộ số lỗ trước 9h sáng hôm sau

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu 1: Hiện tại sản phẩm HĐTL TPCP áp dụng cho đối tượng nào?
Theo quy định, từ ngày 04/07/2019, sản phẩm HĐTL TPCP chỉ áp dụng cho khách hàng tổ chức giao dịch.

Câu 2: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) đối với Hợp đồng tương lai TPCP sẽ là bao nhiêu?
Tỷ lệ IM tại VNDIRECT là 2.8% (dựa trên tỷ lệ IM của VSD là 2.5%)

Câu 3: Tổng tỷ lệ ký quỹ ban đầu là bao nhiêu?
Với ngưỡng an toàn của tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ là 80%, tổng tỷ lệ ký quỹ cần thiết để Quý khách có thể giao dịch tại VNDIRECT là 3.5% giá trị HĐTL TPCP

Câu 4: Quy trình thanh toán đáo hạn của Hợp đồng tương lai TPCP là bằng tiền hay vật chất?
Theo quy định của HNX và VSD, HĐTL TPCP khi đáo hạn được thanh toán bằng chuyển giao vật chất (trái phiếu chính phủ)

Câu 5: Khi yêu cầu chứng minh khả năng thanh toán đối với vị thế Mua giữ đến đáo hạn, Khách hàng là Ngân hàng có thể tự phát hành thư bảo lãnh để chứng minh khả năng thanh toán không?
Có, Ngân hàng có thể tự phát hành thư bảo lãnh

Câu 6: Nếu Khách hàng có vị thế Bán đáo hạn và phải thực hiện chuyển giao trái phiếu, Khách hàng có thể trực tiếp chuyển trái phiếu vào tài khoản ký quỹ có sẵn tại VSD thay vì đi qua VNDIRECT không?
Không, Khách hàng bắt buộc phải chuyển trái phiếu vào tài khoản ký quỹ của Khách hàng được mở tại VNDIRECT, để VNDIRECT – đóng vai trò là thành viên bù trừ, có thể làm trung gian chuyển trái phiếu đến tài khoản ký quỹ của VSD để thanh toán.