Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 (dự kiến)

   Tên hợp đồng Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
   Mã hợp đồng VN30F
   Tài sản cơ sở Chỉ số VN30
   Hệ số nhân 100.000 đồng
   Quy mô hợp đồng 100.000 đồng x điểm chỉ số cơ sở
   Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo
   Phương thức giao dịch Khớp lệnh & thỏa thuận
   Thời gian giao dịch

   Phiên ATO: 8h45’ – 9h00’

   Phiên liên tục sáng: 9h00’ – 11h30’

   Phiên liên tục chiều: 13h00’ – 14h30’

   Phiên ATC: 14h30’ – 14h45’

   Biên độ dao động giá +/- 7%
   Bước giá 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000 đồng)
   Đơn vị giao dịch 01 Hợp đồng
   KLGD tối thiểu 01 Hợp đồng
   Ngày GD cuối cùng Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn
   Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
   Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền
   Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng Giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng tương lai.
   Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên)

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi