Hợp tác cùng phát triển

Dịch vụ Tư vấn quan hệ cổ đông và nhà đầu tư (IR)

Dịch vụ quan hệ cổ đông và nhà đầu tư (IR) là hoạt động quản lý có tính chiến lược, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa tài chính, truyền thông, marketing và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán nhằm thúc đẩy các tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp với cộng động tài chính, đảm bảo giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp. Giá cổ phiếu của một doanh nghiệp là do nhà đầu tư quyết định thông qua các thông tin nhà đầu tư thu thập được. Vì vậy, IR ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng nhằm đảm bảo câu chuyện truyền thông về chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp được truyền tải một cách đầy đủ, kịp thời và nhất quán.

Là công ty chứng khoán có mạng lưới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức rộng khắp, cùng nền tảng công nghệ hiện đại hàng đầu, VNDIRECT cung cấp trọn gói Dịch vụ IR toàn diện và chuyên sâu cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm:

 • Tư vấn xây dựng chiến lược IR và xây dựng câu chuyện truyền thông cổ phiếu
 • Tư vấn soạn thảo kế hoạch IR định kỳ.
 • Tư vấn soạn thảo bộ tài liệu truyền thông IR (bản thông tin giới thiệu doanh nghiệp, bản tin IR, báo cáo IR định kỳ…)
 • Tổ chức cuộc gặp gỡ, hội thảo, tiếp xúc, trao đổi với Nhà Đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân
 • Cung cấp các báo cáo phân tích về thị trường tài chính và cổ phiếu doanh nghiệp, so sánh với các đối thủ cạnh tranh
 • Hỗ trợ xây dựng trang tin CIP quan hệ cổ đông riêng cho Doanh nghiệp; doanh nghiệp được sử dụng hệ thống quản lý và phân quyền thông tin IR trên Stockbook của VNDIRECT
 • Tư vấn hoạt động công bố thông tin
 • Phân tích biến động cơ cấu cổ đông và tư vấn chiến lược cổ đông
 • Hỗ trợ xây dựng quan hệ báo chí tài chính
 • Tư vấn lên kế hoạch ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông
 • Tư vấn xây dựng trang tin IR online
 • Tư vấn xây dựng Báo cáo thường niên

Để được tư vấn chi tiết, Khách hàng vui lòng liên hệ:

Khối Khách hàng doanh nghiệp tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3972 4568 (Ext: 12150)

Khối Khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh HCM

Địa chỉ: Số 90 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 73000688 / Fax: 028 3914 6922