1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH SỞ HỮU

   January 29, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình sở hữu.

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi