1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỞ HỮU

   April 19, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do Bộ Giao thông Vận tải sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do Bộ Giao thông Vận tải sở hữu:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

   April 17, 2018

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 17/04/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN DO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU SỞ HỮU

   March 30, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu sở hữu:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÔNG HỒNG DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM SỞ HỮU

   March 30, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi