Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

07/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển công trình viễn thông do Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 38

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch…

05/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 24

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP sở hữu, với chức năng của tổ chức cung…

04/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 43

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng…

04/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 19

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá,…

28/07

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 41

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp…

14/07

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần FPT

Thông tin đấu giá/ IPO 88

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần FPT, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần FPT như sau:

19/06

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo về kết quả đăng ký đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện hải phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 88

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ…

01/06

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Petec Bình Định

Thông tin đấu giá/ IPO 100

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Petec Bình Định, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Petec Bình Định như sau:

26/05

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Thông tin đấu giá/ IPO 142

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings như sau: