Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

13/01

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long

Thông tin đấu giá/ IPO 26

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long như…

31/12

năm 2019

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 46

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang như sau:

24/12

năm 2019

VNDIRECT: Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 67

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam…

24/12

năm 2019

VNDIRECT: Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 83

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông…