Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

29/10

năm 2021

KDC – Ngày trở về của Kido’s Bakery – Cập nhật

Thông tin đấu giá/ IPO 484

Trong 9T21, KDC đạt 7.444 tỷ đồng (+24,4% svck) doanh thu và 458 tỷ đồng (+197% svck) lợi nhuận ròng, hoàn thành 100% dự phóng. KDC ra mắt thương hiệu mới “KIDO’s Bakery” và chuỗi cửa hàng F&B – Chuk…

21/09

năm 2021

La bàn thị trường 21/09 | Cổ phiếu ngân hàng, thời điểm để tích lũy

Thông tin đấu giá/ IPO 337

Câu chuyện đáng chú ý của La bàn thị trường ngày 20-9 sẽ là về gã khổng lồ của bất động sản Trung Quốc – Tập đoàn Evergrande. Từ vị thế là nhà đầu tư bất động sản hàng đầu…

13/07

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH DO SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 393

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đấu gián bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông…

08/07

năm 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Thông tin đấu giá/ IPO 203

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin…

18/06

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 227

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin…

15/06

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Thông tin đấu giá/ IPO 570

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân…

15/06

năm 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 184

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT…

18/05

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 388

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao…

12/05

năm 2021

Vietnam Daily Market Recap May 12 – VHM & Economics Update

Thông tin đấu giá/ IPO 2904

Please follow this link for the full daily report:Daily Market Recap May 12 – VHM & Economics Update

26/04

năm 2021

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Thông tin đấu giá/ IPO 362

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau: Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào…