Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

23/03

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Thông tin đấu giá/ IPO 31

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông…

23/03

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 33

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền…

13/03

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Thông tin đấu giá/ IPO 37

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Dịch vụ…

04/03

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Thông tin đấu giá/ IPO 57

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông…