Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

29/10

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 5

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP như sau: 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng…

28/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ – VINACOMIN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 10

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu, với chức năng của tổ chức…

26/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 28

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu, với chức năng của…

20/10

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Thông tin đấu giá/ IPO 28

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn như sau: 1.…

19/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐẠM NINH BÌNH DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 25

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở…

15/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 58

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch…

30/09

năm 2020

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 58

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương như sau: Căn cứ Đơn đăng ký đấu…

29/09

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 59

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang như…

21/09

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

Thông tin đấu giá/ IPO 114

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân như sau: 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Trung…

10/09

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 91

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang như sau: 1.…