Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

12/11

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

Thông tin đấu giá/ IPO 31

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh như sau:

12/11

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thông tin đấu giá/ IPO 20

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở…

29/10

năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Thông tin đấu giá/ IPO 32

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

28/10

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

Thông tin đấu giá/ IPO 37

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh như sau:

11/10

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Thông tin đấu giá/ IPO 45

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Lâm…

11/10

năm 2019

VNDIRECT THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Thông tin đấu giá/ IPO 30

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như…

30/09

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 23

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá,…

17/09

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Thông tin đấu giá/ IPO 19

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (Ladophar), với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán…

11/09

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 22

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp…

06/09

năm 2019

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 32

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn sở…