Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

16/01

năm 2023

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 34

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La sở hữu, với chức năng của Đại lý Chào bán…

11/01

năm 2023

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CTCP GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 43

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cả lô cổ phần của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu, với chức năng của tổ chức cung…

27/12

năm 2022

Ngành vận tải và cảng biển – Cơ hội trong khó khăn

Thông tin đấu giá/ IPO 490

Giá cước vận tải biển đang có xu hướng giảm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp vận tải biển trong giai đoạn 2023-24. Triển vọng ngành cảng biển thế giới trung lập nhưng triển vọng Việt Nam…

14/12

năm 2022

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 81

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá mua cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, với chức năng của Đại lý Đấu giá, CTCP Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo…

14/12

năm 2022

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 98

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá mua cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, với chức năng của Đại lý Đấu giá, CTCP Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông…

08/12

năm 2022

VNDIRECT: Thông báo kết quả về việc bán giải chấp chứng khoán HPX

Thông tin đấu giá/ IPO 275

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin kết quả của việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau: – Tên khách hàng : Đỗ Quý…

06/12

năm 2022

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI DO TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 86

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá mua cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu, với chức năng của Đại lý Đấu giá, CTCP Chứng…

30/11

năm 2022

VNDIRECT: Thông báo kết quả về việc bán giải chấp chứng khoán HPX

Thông tin đấu giá/ IPO 246

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin kết quả của việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau: – Tên khách hàng : Đỗ Quý…

29/11

năm 2022

VNDIRECT: Thông báo kết quả về việc bán giải chấp chứng khoán PDR

Thông tin đấu giá/ IPO 246

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin kết quả của việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau: – Tên khách hàng : Nguyễn Văn Đạt – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Cổ phiếu bán giải chấp :…

29/11

năm 2022

VNDIRECT: Thông báo kết quả về việc bán giải chấp chứng khoán HPX

Thông tin đấu giá/ IPO 259

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin kết quả của việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau: – Tên khách hàng : Đỗ Quý…
DMCA.com Protection Status