Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

26/05

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Thông tin đấu giá/ IPO 36

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings như sau:

19/05

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 29

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương như…

14/05

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Thông tin đấu giá/ IPO 28

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre như…

13/05

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quản Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 46

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp…

10/04

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc

Thông tin đấu giá/ IPO 130

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ…

07/04

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 80

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức…

01/04

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 79

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SICI), với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán…
download

24/03

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Ắc quy Tia sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 74

Căn cứ Đơn đăng ký đáu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá,…

23/03

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Thông tin đấu giá/ IPO 66

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông…