Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

13/07

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH DO SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 234

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đấu gián bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông…

08/07

năm 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Thông tin đấu giá/ IPO 122

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin…

18/06

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 154

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin…

15/06

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Thông tin đấu giá/ IPO 397

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân…

15/06

năm 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 113

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT…

18/05

năm 2021

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 298

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao…

12/05

năm 2021

Vietnam Daily Market Recap May 12 – VHM & Economics Update

Thông tin đấu giá/ IPO 2835

Please follow this link for the full daily report:Daily Market Recap May 12 – VHM & Economics Update

26/04

năm 2021

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Thông tin đấu giá/ IPO 272

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau: Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào…

14/04

năm 2021

Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

Thông tin đấu giá/ IPO 262

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land như sau: Căn cứ Đơn đăng ký đấu…

06/04

năm 2021

Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Thông tin đấu giá/ IPO 567

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau: 1.      Tên doanh…