Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

03/11

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 174

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP như sau: 1.…

03/11

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

Thông tin đấu giá/ IPO 196

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như…

30/10

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Thông tin đấu giá/ IPO 207

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như…

29/10

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 223

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP như sau: 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng…

28/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ – VINACOMIN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 147

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu, với chức năng của tổ chức…

26/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 135

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu, với chức năng của…

20/10

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Thông tin đấu giá/ IPO 155

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn như sau: 1.…

19/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐẠM NINH BÌNH DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 153

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở…

15/10

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 186

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch…

30/09

năm 2020

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 172

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương như sau: Căn cứ Đơn đăng ký đấu…