Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

07/12

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA BỘ XÂY DỰNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Thông tin đấu giá/ IPO 666

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội…

07/12

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Nhà khách Bông Sen

Thông tin đấu giá/ IPO 788

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Nhà khách Bông Sen, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Nhà khách Bông Sen như sau: 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Nhà khách Bông Sen 2.…

02/12

năm 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 648

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông…

26/11

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 622

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch…

20/11

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo Thay đổi thời gian đấu giá IJC ngày 30/11/2020 thành ngày 18/12/2020

Thông tin đấu giá/ IPO 642

Ngày 19/11/2020, Sở GDCK Tp.HCM đã thực hiện CBTT bổ sung đợt chào bán cổ phần ra công chúng của IJC, theo đó thời gian đấu giá của đợt chào bán thay đổi một số thông tin cơ bản như…

20/11

năm 2020

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 563

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP như sau: Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá…

17/11

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 642

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau: 1.…

13/11

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 476

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp…

12/11

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 496

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội…

11/11

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 412

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch…
DMCA.com Protection Status