Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CTCP GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/01/2023    260

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cả lô cổ phần của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai
3.      Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty
5.      Vốn điều lệ: 132.960.322.036 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 229.696.000.000 đồng/ lô cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 3.249.635 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 06/01/2023 đến 15h30 ngày 06/02/2023 (Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 09/02/2023

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h30 ngày 13/02/2023

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

 

Tài liệu hướng dẫn: Tại Đây

Tài liệu tham khảo: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia.html

Mẫu đơn đăng ký: Tại Đây

Trân trọng thông báo!