Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 16/01/2023    101

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La sở hữu, với chức năng của Đại lý Chào bán cạnh tranh, CTCP Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La
2.      Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La
3.      Địa chỉ: Số 7 đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
4.      Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị …
5.      Vốn điều lệ: 304.624.627.915 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 12.165 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 19.080.876 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/01/2023 đến 15h30 ngày 08/02/2023

(Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

–       Địa điểm: Tại các Đại lý Chào bán cạnh tranh.

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 13/02/2023

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các Đại lý Chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: 09h00 ngày 15/02/2023

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 22/02/2023

 

Tài liệu hướng dẫn: Tại Đây

Tài liệu tham khảo: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html

Mẫu đơn đăng ký: Tại Đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status