Hợp tác cùng phát triển

Dịch vụ phân tích đầu tư

Các sản phẩm báo cáo được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích của VNDIRECT với mục đích cung cấp kiến thức, thông tin và đánh giá về kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết cho nhà đầu tư.

Ngôn ngữ: Báo cáo được thực hiện 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

  • Cung cấp thông tin sâu rộng ở góc độ kinh tế vĩ mô, ngành giúp Khách hàng có cái nhìn tổng quan về thị trường/ngành trước khi ra quyết định đầu tư.
  • Được thực hiện dưới góc nhìn khách quan của các chuyên gia VNDIRECT
  • Được cung cấp kịp thời và chính xác mọi thông tin nhằm tối ưu hóa cơ hội đầu tư cho Khách hàng
  • VNDIRECT nhận thực hiện các báo cáo chuyên sâu theo sự đặt hàng của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư uy tín. Vui lòng liên hệ email: research@vndirect.com.vn

CÁC LOẠI BÁO CÁO