Hợp tác cùng phát triển

DCAREBY – Dịch vụ chuyên gia

 • Chuyên gia môi giới:
 • Chuyên gia quản lý tài sản

Khách hàng lựa chọn Chuyên gia Môi giới để có người đồng hành phù hợp với hành trình giao dịch chứng khoán của khách hàng. Tại VNDIRECT, các chuyên gia môi giới của chúng tôi đều trải qua những khóa học các kỹ năng nhận biết và hiểu khách hàng, cam kết các chuẩn mực đạo đức của người môi giới để giúp khách hàng tiếp cận được đúng cơ hội và điều kiện giao dịch phù hợp với sức khỏe đầu tư của khách hàng.

Chuyên gia Môi giới là người trực tiếp tư vấn và chăm sóc tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng và có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ sau:

Account planning: Tư vấn lập kế hoạch đầu tư và lựa chọn chiến lược đầu tư giao dịch chứng khoán

Account careby:

 • Tham vấn khách hàng lựa chọn cổ phiếu đầu tư và thời điểm giao dịch 
 • Hỗ trợ khách hàng tiếp cận với các cơ hội đầu tư mới IPO  
 • Hỗ trợ khách hàng quản trị rủi ro trong các điều kiện của thị trường
 • Hỗ trợ xử lý dịch vụ và thông tin tài khoản  
 • Hỗ trợ tham vấn thông tin phân tích và đánh giá cơ hội đầu tư 

Khách hàng lựa chọn Chuyên gia Quản lý tài sản để có người đồng hành phù hợp với hành trình đầu tư và phân bổ tài sản của khách hàng. Chuyên gia Quản lý tài sản của VNDIRECT là những người có kỹ năng nhận diện và am hiểu khách hàng, có kiến thức chuyên sâu về đầu tư và quản lý và phân bổ danh mục gồm đa dạng các tài sản tài chính, hướng đến an tâm đầu tư và bảo an thịnh vượng của khách hàng.

Chuyên gia Quản lý tài sản cung cấp các dịch vụ sau:

Account planning: Tư vấn lập và thực hiện kế hoạch đầu tư và phân bổ tài sản

Account careby – Chăm sóc tài khoản

 • Đánh giá điều kiện tài chính định kỳ
 • Tư vấn sản phẩm phù hợp với mục tiêu 
 • Tạo nếp đầu tư và kỷ luật hành động

 Account supervision – Giám hộ tài khoản

 • Cập nhật tình hình vĩ mô, cảnh báo và khuyến nghị dịch chuyển giữa các phân lớp tài sản định kỳ
 • Rà soát và thông báo tới khách hàng nếu không thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu đã cam kết  
 • Giám hộ tăng trưởng danh mục an toàn bền vững. Theo sát danh mục từng KH theo dõi dựa trên các tiêu chí: hiệu suất, tuần suất giao dịch, độ đa dạng hoá từ đó có phương án tư vấn khuyến nghị hợp lý

Account report – Báo cáo tài khoản

 • Bản tin hàng ngày: thông tin vĩ mô ảnh hưởng đến tình hình đầu tư, thông tin về thị trường, danh mục đầu tư, post card hàng ngày…  
 • Báo cáo hàng tuần: la bàn đầu tư, tọa đàm tiêu điểm đầu tư cổ phiếu
 • Cung cấp báo cáo tài sản định kỳ

Cung cấp báo cáo vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo cổ phiếu và các loại tài sản khác có liên quan tới quyết định phân bổ tài sản của khách hàng

 

DMCA.com Protection Status