Hợp tác cùng phát triển

Gói tài khoản cho doanh nghiệp

GÓI TÀI KHOẢN DÀNH CHO

Các tổ chức phát hành cổ phiếu, trái phiếu và có nhu cầu xây dựng trang quan hệ cổ đông giúp tăng khả năng tương tác trực tiếp và minh bạch với cổ đông của công ty và các nhà đầu tư tiềm năng trên thị trường

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

– Được tạo trang CIP quan hệ cổ đông riêng cho Doanh nghiệp: có nhận diện thương hiệu, trang điểm nhấn và tab đăng tin, hỏi đáp với nhà đầu tư
– Được sử dụng hệ thống quản lý và phân quyền thông tin IR trên STOCKBOOK
– Được gửi noti, email thông tin đến tất cả Khách hàng STOCKBOOK
– Được chạy tút được tài trợ trên STOCKBOOK
– Nhận báo cáo Voice of customer hàng tháng
– Được tư vấn và hỗ trợ kế hoạch IR trong năm: lộ trình công bố thông tin, tổ chức analyst meeting,…
– Được VNDIRECT nghiên cứu cổ phiếu của doanh nghiệp

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

– Doanh nghiệp có báo cáo kiểm toán tối thiểu 3 năm gần nhất
– Doanh nghiệp không nằm trong diện kiểm soát, hạn chế giao dịch
– Doanh nghiệp không vi phạm công bố, minh bạch thông tin trong 3 năm gần nhất

KÊNH ĐĂNG KÝ

Khách hàng vui lòng đăng ký tại đây