Hợp tác cùng phát triển

Gói tài khoản cho chuyên gia

GÓI TÀI KHOẢN DÀNH CHO

Đội ngũ chuyên gia có nhu cầu cung cấp dịch vụ đầu tư qua nền tảng Stockbook bao gồm:

Broker – các nhà Môi giới chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư giao dịch chứng khoán
Wealth Advisor – các nhà chuyên gia tư vấn đầu tư và quản lý tài chính cá nhân
Financial Health Coach – các chuyên gia huấn luyện sức khỏe tài chính
Portfolio Managers – các chuyên gia quản lý danh mục đầu tư

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

– Được hỗ trợ tạo trang giới thiệu Profile chuyên gia riêng
– Được sử dụng nền tảng DStockbook để giúp quản lý kết nối với cộng đồng nhà đầu tư tiềm năng, quản lý khách hàng sử dụng dịch vụ bao gồm quản lý các hoạt động sales, tư vấn và quản lý tài sản và thu phí dịch vụ.
– Được tạo cộng đồng chuyên biệt để cung cấp dịch vụ tư vấn riêng cho nhóm khách hàng
– Được cung cấp công cụ Dlink để tích hợp được tương tác với khách hàng qua chat, Autofeed và noti, Video và iVND

ĐIỀN KIỆN SỬ DỤNG

Chuyên gia đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng cung cấp dịch vụ được STOCKBOOK phê chuẩn

KÊNH ĐĂNG KÝ

Khách hàng vui lòng đăng ký tại đây