Hợp tác cùng phát triển

Gói tài khoản dùng cho nhà đầu tư

GÓI TÀI KHOẢN DÀNH CHO

Nhà đầu tư có nhu cầu:

– Tìm kiếm thông tin sản phẩm đầu tư tài chính phù hợp
– Học hỏi kiến thức và kỹ năng đầu tư, quản lý tài chính cá nhân
– Giao lưu chia sẻ, lắng nghe quan điểm của cộng đồng

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

– Tham gia Các cộng đồng chuyên đề trên STOCKBOOK
– Cài đặt các điều kiện để nhận thông tin liên quan đến cổ phiếu, sản phẩm và chuyên gia mình quan tâm
– Tiếp cận các kiến thức đầu tư và công cụ giao dịch ảo chứng khoán cơ sở và phái sinh
– Sử dụng công cụ lập kế hoạch tài chính cá nhân DWEALTH

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Có Gmail/Facebook hoặc Tài khoản VNDIRECT

KÊNH ĐĂNG KÝ

Khách hàng vui lòng đăng ký tại đây