Hợp tác cùng phát triển

Gói tài khoản cho nhà tạo lập thị trường

GÓI TÀI KHOẢN DÀNH CHO

Các chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm, nhà tạo lập thị trường và mong muốn tạo lập thị trường, chia sẻ tri thức và quan điểm đầu tư từ góc nhìn cá nhân

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

Được cấp tài khoản Premium account, cho phép:

– Được tạo trang giới thiệu cá nhân, được tạo cộng đồng kín
– Bài viết được ưu tiên, tần suất xuất hiện trên bảng tin nhiều hơn và được đăng trong chuyên mục chuyên gia ở trang thông tin cổ phiếu

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

– Tài khoản có tối thiểu 2 bài viết/ tuần
– Tài khoản có trên 1000 follow trên STOCKBOOK

KÊNH ĐĂNG KÝ

Khách hàng vui lòng đăng ký tại đây