Hợp tác cùng phát triển

Liên hệ

Thông tin liên hệ và quan hệ cổ đông

vndirect

ir@vndirect.com.vn

Xử lý thông tin thắc mắc của cổ đông, gửi email cho chúng tôi

vndirect

0243 941 0185 (Ext:12560)

Gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để được giải đáp thắc mắc

Để lại thông tin

Để chúng tôi có thể hồi đáp thông tin của cổ đông một cách hiệu quả, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

    [recaptcha]