Hợp tác cùng phát triển

Dịch vụ tạo lập thị trường

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm dịch vụ và giải pháp giao dịch, lưu ký và  thanh toán bù trừ trong lĩnh vực kinh doanh phái sinh cổ phiếu, trái phiếu. Nền tảng công nghệ tiên tiến cho phép chúng tôi tích hợp với các công ty chứng khoán lớn trên thế giới cung cấp giải pháp giao dịch chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Các bước giao dịch chứng khoán phái sinh:

Dịch vụ tạo lập thị trường - Các bước giao dịch

Tài liệu hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán phái sinh TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ:

Phòng Khách hàng tổ chức và Thị trường nước ngoài – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 90 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: ICG@vndirect.com.vn

Điện thoại: +84 28 7300 0300