Góp ý cho VNDIRECT

Hội thảo

Tìm theo ngày

18/07

năm 2019

Hội thảo do môi giới tổ chức tháng 08/2019

Hội thảo 402

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

01/07

năm 2019

“Trình làng” khóa học mới, DWEALTH thu hút 300 nhà đầu tư đăng ký tham gia

Hội thảo 647

Khóa học DWEALTH dành riêng cho khách hàng VNDIRECT đã ra mắt số đầu tiên tại Tp.HCM và Hà Nội lần lượt vào ngày 15/6/2019 và 22/6/2019. Khóa học mang tới góc nhìn mới về giá trị của Đầu tư…

27/06

năm 2019

Hội thảo do môi giới tổ chức tháng 07/2019

Hội thảo 401

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

07/06

năm 2019

Chương trình “Đi Học 0 Đồng” ra mắt format mới

Hội thảo 493

Từ tháng 6 năm 2019, chương trình Đi Học 0 Đồng đổi mới format với lộ trình hai khóa đào tạo đầu tư chuyên nghiệp, giúp bạn tích lũy kiến thức về đầu tư, tài chính cá nhân, hướng tới…

03/06

năm 2019

Hội thảo do môi giới tổ chức tháng 06/2019

Hội thảo 308

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

03/05

năm 2019

Hội thảo do môi giới tổ chức tháng 05/2019

Hội thảo 179

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

25/03

năm 2019

Hội thảo do môi giới tổ chức tháng 4/2019

Hội thảo 187

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

27/02

năm 2019

HỘI THẢO DO MÔI GIỚI TỔ CHỨC THÁNG 03/2019

Hội thảo 197

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

02/01

năm 2019

Hội thảo Môi giới tháng 1/2019

Hội thảo 336

Hội thảo Môi giới tháng 1/2019 January 02, 2019 Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến…

16/11

năm 2018

HỘI THẢO DO MÔI GIỚI TỔ CHỨC THÁNG 12/2018

Hội thảo 181

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…