Góp ý cho VNDIRECT

Hội thảo

Tìm theo ngày

03/05

năm 2019

Hội thảo do môi giới tổ chức tháng 05/2019

Hội thảo 75

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

25/03

năm 2019

Hội thảo do môi giới tổ chức tháng 4/2019

Hội thảo 80

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

27/02

năm 2019

HỘI THẢO DO MÔI GIỚI TỔ CHỨC THÁNG 03/2019

Hội thảo 80

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

02/01

năm 2019

Hội thảo Môi giới tháng 1/2019

Hội thảo 138

Hội thảo Môi giới tháng 1/2019 January 02, 2019 Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến…

16/11

năm 2018

HỘI THẢO DO MÔI GIỚI TỔ CHỨC THÁNG 12/2018

Hội thảo 73

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, Phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy…

26/10

năm 2018

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 11/2018

Hội thảo 147

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 11/2018 October 26, 2018 Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở,…

05/10

năm 2018

ĐI HỌC 0 ĐỒNG THÁNG 10 – LỰA CHỌN CỔ PHIẾU THÔNG MINH

Hội thảo 150

“ĐI HỌC 0 ĐỒNG” là hoạt động được tổ chức định kỳ vào Thứ bảy, tuần thứ 2 hàng tháng của VNDIRECT dành cho Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán. Chương trình cung cấp những kiến…

27/09

năm 2018

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 10/2018

Hội thảo 132

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 10/2018 September 27, 2018 13:33:26 Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ…

11/09

năm 2018

Đi học 0 Đồng tháng 9 – Triển vọng thị trường, cơ hội đầu tư cuối năm 2018

Hội thảo 187

“ĐI HỌC 0 ĐỒNG” là hoạt động được tổ chức định kỳ vào Thứ bảy, tuần thứ 2 hàng tháng của VNDIRECT dành cho Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán. Chương trình cung cấp những kiến…

24/08

năm 2018

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 09/2018

Hội thảo 179

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 09/2018 August 24, 2018 Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở,…