Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

16/03

năm 2018

PC1 – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 567

PC1 có kết quả kinh doanh kém khả quan trong năm 2017 do sự sụt giảm trong cả 2 mảng xây lắp điện và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên đây là sự sụt giảm bất thường và sẽ không…

12/03

năm 2018

JVC – Báo cáo thăm Doanh nghiệp

Báo cáo phân tích DN 560

Sức khoẻ tài chính chưa thật sự tốt nhưng ban điều hành mới đã cho thấy khả năng duy trì hoạt động kinh doanh và đưa ra nhiều định hướng chiến lược mới. Tuy nhiên, khả năng thoái vốn của…

07/03

năm 2018

LPB – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 425

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA với LPB và tăng giá mục tiêu thêm 17,4% lên 19.600 đồng do điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cho vay và giảm dự báo chi phí dự phòng cho giai đoạn 2018-2020.…

28/02

năm 2018

MBB – Báo cáo Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 343

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho MBB và nâng giá mục tiêu lên 38.600 đồng (tăng 39,4%) do: 1) giảm dự báo chi phí dự phòng cho năm 2018 và 2) nâng dự báo tăng trưởng thu nhập phí…

12/02

năm 2018

PLX – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 744

Biên lợi nhuận gộp giảm kéo tụt lợi nhuận từ mức cao của năm 2016. Nợ vay ngắn hạn và hàng tồn kho tăng mạnh dịp cuối năm. PLX đã công bố KQKD Q4/2017 với doanh thu thuần tăng trưởng…

08/02

năm 2018

MBB – Báo cáo Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 503

Lợi nhuận năm 2017 của MBB thấp hơn so với dự báo của chúng tôi do ngân hàng đã đẩy mạnh dự phòng trong quý 4. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá khả quan về triển vọng trung hạn…

08/02

năm 2018

LPB – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 297

LPB đạt tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2017 nhưng thấp hơn 7% so với dự báo của chúng tôi. Mặc dù giá cổ phiêu đã tăng 19% kể từ tháng 1/2018, LPB vẫn được giao dịch với mức…

05/02

năm 2018

HSG – Báo cáo ĐHCĐ: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỪ BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 267

Tại ĐHCĐ thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 16-17, kết quả kinh doanh giảm sút của niên độ này là mối quan tâm chính của các nhà đầu tư. Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

31/01

năm 2018

PVOil – Báo cáo ngắn

Báo cáo phân tích DN 659

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

24/01

năm 2018

PNJ – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 355

KQKD 2017 ghi nhận mức tăng trưởng đầy ấn tượng, tuy nhiên LNST không đạt kỳ vọng của chúng tôi do chi phí bán hàng và QLDN tăng mạnh hơn dự báo. Giá cổ phiếu đã đạt mục tiêu của…