Hợp tác cùng phát triển

MBB – Báo cáo Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 28/02/2018    168

Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho MBB và nâng giá mục tiêu lên 38.600 đồng (tăng 39,4%) do: 1) giảm dự báo chi phí dự phòng cho năm 2018 và
2) nâng dự báo tăng trưởng thu nhập phí cho năm 2018. Định giá cổ phiếu MBB vẫn ở mức hấp dẫn so với các ngân hàng khác.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND32.800

VND38.600

1,83%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status