Hợp tác cùng phát triển

HSG – Báo cáo ĐHCĐ: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỪ BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 05/02/2018    125

Chia sẻ

Tại ĐHCĐ thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 16-17, kết quả kinh doanh giảm sút của niên độ này là mối quan tâm chính của các nhà đầu tư.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status