Hợp tác cùng phát triển

MBB – Báo cáo Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/02/2018    172

Chia sẻ

Lợi nhuận năm 2017 của MBB thấp hơn so với dự báo của chúng tôi do ngân hàng đã đẩy mạnh dự phòng trong quý 4. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá khả quan về triển vọng trung hạn của MBB vì ngân hàng đã hoàn thành trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC sớm hơn 1 năm so với kế hoạch, do đó lợi nhuận năm 2018 có thể cao hơn so với dự báo trước đây của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ xem xét lại các dự báo và cập nhật giá mục tiêu trong thời gian tới.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND28.300

VND27.700

2,12%

NẮM GIỮ

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status