Hợp tác cùng phát triển

LPB – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/02/2018    262

Chia sẻ

LPB đạt tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2017 nhưng thấp hơn 7% so với dự báo của chúng tôi. Mặc dù giá cổ phiêu đã tăng 19% kể từ tháng 1/2018, LPB vẫn được giao dịch với mức chiết khấu tương đối lớn so với các ngân hàng khác. Chúng tôi sẽ xem xét lại định giá và có thể nâng giá mục tiêu trong thời gian tới.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND14.300

VND16.700

3,50%

MUA

TÀI CHÍNH

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status