Hợp tác cùng phát triển

JVC – Báo cáo thăm Doanh nghiệp

Báo cáo phân tích DN 12/03/2018    506

Chia sẻ

Sức khoẻ tài chính chưa thật sự tốt nhưng ban điều hành mới đã cho thấy khả năng duy trì hoạt động kinh doanh và đưa ra nhiều định hướng chiến lược mới. Tuy nhiên, khả năng thoái vốn của các cổ đông lớn như DI có thể tác động không nhỏ đến sự ổn định trong việc điều hành và cũng như hoạt động bán hàng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND4.930

N/A

0,00%

KHÔNG ĐÁNH GIÁ 

THIẾT BỊ Y TẾ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status