Hợp tác cùng phát triển

PC1 – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 16/03/2018    198

Chia sẻ

PC1 có kết quả kinh doanh kém khả quan trong năm 2017 do sự sụt giảm trong cả 2 mảng xây lắp điện và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên đây là sự sụt giảm bất thường và sẽ không ảnh hưởng đến kết quả năm 2018 của PC1. Do vậy, chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng của công ty trong năm 2018 và giữ nguyên giá mục tiêu. Khuyến nghị được chuyển thành MUA khi đợt giảm giá cổ phiếu do phản ứng trước KQKD 2017 đã tạo nên điểm mua hấp dẫn hơn.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND34.200

VND42.100

N/A

MUA

CÔNG NGHIỆP

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status