Hợp tác cùng phát triển

LPB – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/03/2018    249

Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA với LPB và tăng giá mục tiêu thêm 17,4% lên 19.600 đồng do điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cho vay và giảm dự báo chi phí dự phòng cho giai đoạn 2018-2020.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND14.900

VND19.600

3,36%

MUA

TÀI CHÍNH

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status