Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RM) – KHL – 135A

Tuyển dụng 11   |Ngày đăng: 19/01/2022   |Ngày hết hạn: 19/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán kiểm soát – TCKT – 103A

Tuyển dụng 381   |Ngày đăng: 17/01/2022   |Ngày hết hạn: 17/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Tài chính kế toán   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Giám Đốc Ban Xây Dựng Cơ Bản – IPA – 138A

Tuyển dụng 24   |Ngày đăng: 14/01/2022   |Ngày hết hạn: 14/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Vận hành Thị trường vốn – KVH – 68A

Tuyển dụng 341   |Ngày đăng: 13/01/2022   |Ngày hết hạn: 13/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Quản lý tài sản (AME) – CN.HCM – KHCN – 59A

Tuyển dụng 39   |Ngày đăng: 11/01/2022   |Ngày hết hạn: 11/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Giám đốc chi nhánh miền Bắc – BN – 131A

Tuyển dụng 163   |Ngày đăng: 10/01/2022   |Ngày hết hạn: 10/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Giám đốc chi nhánh Cần Thơ – BN – 132A

Tuyển dụng 97   |Ngày đăng: 10/01/2022   |Ngày hết hạn: 10/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Cần Thơ   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Trưởng Phòng Tư Vấn Phát Hành Trái Phiếu – IB – 117A

Tuyển dụng 99   |Ngày đăng: 07/01/2022   |Ngày hết hạn: 07/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng Dịch vụ đầu tư – KHUT – 93A

Tuyển dụng 635   |Ngày đăng: 07/01/2022   |Ngày hết hạn: 07/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 -6 năm

Ứng tuyển
DMCA.com Protection Status