Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên Viên Phân Tích Định Lượng

Tuyển dụng 124   |Ngày đăng: 22/07/2021   |Ngày hết hạn: 31/08/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên giao dịch định lượng

Tuyển dụng 90   |Ngày đăng: 22/07/2021   |Ngày hết hạn: 31/08/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Định Chế Tài Chính – FI BD Executive

Tuyển dụng 417   |Ngày đăng: 13/07/2021   |Ngày hết hạn: 13/08/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Định chế tài chính   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên Viên Marketing Sản phẩm (Product Marketing Executive)

Tuyển dụng 386   |Ngày đăng: 12/07/2021   |Ngày hết hạn: 12/08/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm

Ứng tuyển

Nhân viên quản lý kinh doanh (Business Management)

Tuyển dụng 345   |Ngày đăng: 12/07/2021   |Ngày hết hạn: 12/08/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Tiền Tệ (Senior MM Dealer)

Tuyển dụng 489   |Ngày đăng: 09/07/2021   |Ngày hết hạn: 30/09/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 5 -6 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Thúc đẩy bán Sản phẩm Cấu trúc

Tuyển dụng 469   |Ngày đăng: 09/07/2021   |Ngày hết hạn: 08/08/2021   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức

Ứng tuyển

Chuyên viên Tạo nguồn và Tuyển dụng

Tuyển dụng 448   |Ngày đăng: 07/07/2021   |Ngày hết hạn: 07/08/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Quản lý hồ sơ – Khối Vận Hành

Tuyển dụng 565   |Ngày đăng: 07/07/2021   |Ngày hết hạn: 07/08/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức

Ứng tuyển