Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Vận hành Thị trường vốn – KVH – 68A

Tuyển dụng 46   |Ngày đăng: 22/10/2021   |Ngày hết hạn: 22/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Thực tập sinh quản lý chất lượng Công nghệ thông tin – KCN – 108A

Tuyển dụng 37   |Ngày đăng: 19/10/2021   |Ngày hết hạn: 19/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng tuyển

Trưởng phòng thúc đẩy kinh doanh (KHƯT) – KHL – 106A

Tuyển dụng 28   |Ngày đăng: 19/10/2021   |Ngày hết hạn: 19/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán Thuế – TCKT – 104A

Tuyển dụng 37   |Ngày đăng: 14/10/2021   |Ngày hết hạn: 14/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Tài chính kế toán   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Social Content Marketing – DB – 6A

Tuyển dụng 45   |Ngày đăng: 14/10/2021   |Ngày hết hạn: 14/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Quản lý và vận hành đào tạo – HRD – 73A

Tuyển dụng 55   |Ngày đăng: 14/10/2021   |Ngày hết hạn: 14/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên gia Elearning – HRD – 74A

Tuyển dụng 44   |Ngày đăng: 14/10/2021   |Ngày hết hạn: 14/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán kiểm soát – TCKT – 103A

Tuyển dụng 50   |Ngày đăng: 14/10/2021   |Ngày hết hạn: 14/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Tài chính kế toán   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên quản trị rủi ro lãi suất và thanh khoản – VP – 101A

Tuyển dụng 67   |Ngày đăng: 12/10/2021   |Ngày hết hạn: 30/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Phòng Giám đốc   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển