Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Thực tập sinh Lập trình viên – KCN – 114A

Tuyển dụng 63   |Ngày đăng: 11/11/2021   |Ngày hết hạn: 11/12/2021   |Mức lương: Thoả thuận   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Toàn thời gian

Ứng tuyển

Chuyên viên Tư vấn pháp lý cao cấp – PC – 42A

Tuyển dụng 81   |Ngày đăng: 09/11/2021   |Ngày hết hạn: 09/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên gia Quản trị hiệu suất và rủi ro nhân sự – HRM – 50A

Tuyển dụng 52   |Ngày đăng: 08/11/2021   |Ngày hết hạn: 08/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5-7 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên chính Thương hiệu tuyển dụng – HCD – 47A

Tuyển dụng 35   |Ngày đăng: 08/11/2021   |Ngày hết hạn: 08/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên cao cấp Giao dịch trái phiếu – CM – 14A

Tuyển dụng 116   |Ngày đăng: 08/11/2021   |Ngày hết hạn: 08/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Thị trường Vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán tổng hợp – IPA – 111A

Tuyển dụng 51   |Ngày đăng: 05/11/2021   |Ngày hết hạn: 05/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm huy động vốn – CM – 113A

Tuyển dụng 59   |Ngày đăng: 05/11/2021   |Ngày hết hạn: 05/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 4 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng Dịch vụ đầu tư (WAM) – KHUT – 93A

Tuyển dụng 485   |Ngày đăng: 04/11/2021   |Ngày hết hạn: 06/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Dwealth   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 -6 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên đảm bảo rủi ro tuân thủ An ninh thông tin – KCN – 82A

Tuyển dụng 275   |Ngày đăng: 03/11/2021   |Ngày hết hạn: 03/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển