Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Kế toán kiểm soát

Tuyển dụng 2868   |Ngày đăng: 17/01/2022   |Ngày hết hạn: 17/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Tài chính kế toán   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Giám Đốc Ban Xây Dựng Cơ Bản

Tuyển dụng 2509   |Ngày đăng: 14/01/2022   |Ngày hết hạn: 14/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Vận hành Thị trường vốn

Tuyển dụng 3622   |Ngày đăng: 13/01/2022   |Ngày hết hạn: 13/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Quản lý tài sản (AME) – CN.HCM

Tuyển dụng 848   |Ngày đăng: 11/01/2022   |Ngày hết hạn: 11/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Giám đốc chi nhánh miền Bắc

Tuyển dụng 641   |Ngày đăng: 10/01/2022   |Ngày hết hạn: 10/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Giám đốc chi nhánh Cần Thơ

Tuyển dụng 646   |Ngày đăng: 10/01/2022   |Ngày hết hạn: 10/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Cần Thơ   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng Dịch vụ đầu tư

Tuyển dụng 1409   |Ngày đăng: 07/01/2022   |Ngày hết hạn: 07/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 -6 năm

Ứng tuyển

Trưởng Phòng Tư Vấn Phát Hành Trái Phiếu

Tuyển dụng 569   |Ngày đăng: 07/01/2022   |Ngày hết hạn: 07/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Nhân viên Kế toán quỹ

Tuyển dụng 702   |Ngày đăng: 05/01/2022   |Ngày hết hạn: 05/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: IPAAM   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan

Ứng tuyển